Boekhouding voor een klein bedrijf in Nederland

Het opereren als een klein bedrijf in Nederland is heel anders dan opereren vanuit enig ander land. Ten eerste staat de Nederlandse wet toe dat slechts vijfhonderdzestigduizend aandelen in het bezit zijn van één persoon. Als u eigen aandelen wilt kopen, moet u een Nederlander zoeken, bij voorkeur iemand met ervaring in internationale zaken, om als uw kandidaat op te treden. Als vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kunt u niet meer dan vijfhonderdzestigduizend aandelen bezitten, wat betekent dat u beperkt bent tot het bezit van slechts een procent (vijfhonderdzestigduizend) van het totale aantal aandelen.

Een ander belangrijk verschil tussen een Nederlandse S.C.O.R.B. en een reguliere boekhoudkundige dienst is dat Nederlandse bedrijven alleen in bepaalde zaken kunnen handelen. U kunt geen postzegels kopen en verkopen; aandelen kopen van aandelen in Nederland; of open een bankrekening. De Nederlandse overheid legt de buitenlandse handel ernstig aan banden en dit heeft geleid tot een ongelooflijk gebrek aan commerciële activiteit op het net.

Als u overweegt een bedrijf te starten, dan is een van de dingen die u wilt zoeken een plek in Nederland die u kan voorzien van de soorten boekhoudkundige diensten die u nodig heeft. Er zijn verschillende bedrijven die een online account voor u kunnen opzetten, wat veel gemakkelijker is dan intern een papieren spoor bij te houden. U kunt ook een S.C.O.R.B. om te zorgen voor al uw belastingen en financiële boekhoudkundige behoeften. Veel van de netherbouwbedrijven in Nederland bieden ook boekhoudkundige en boekhoudkundige diensten aan andere bedrijven aan.

Een in Nederland gevestigd bedrijf kan u helpen grip te krijgen op uw boekhoud- en boekhoudsysteem, zodat u uw cashflow, verkopen en uitgaven kunt bijhouden en zodat u weet wat voor soort leningbetalingen u zou moeten ontvangen. De boekhoudprocedures die in Nederland worden gebruikt, zijn gebaseerd op de traditionele praktijken van de Nederlanders, die hun boeken al eeuwenlang houden, zelfs toen boekhouden voor iedereen over de hele wereld gemakkelijk werd. Het kleine bedrijfsleven, dat in Nederland zeer georganiseerd is, kan gemakkelijk zijn financiën bijhouden doordat het een gestandaardiseerd boekhoudsysteem hanteert en omdat de meeste Nederlandse zakenmensen toch liever contant betaald worden.

In Nederland krijgt een persoon meestal de taak om de boeken voor een bedrijf te onderhouden, hetzij een individu, hetzij ten behoeve van een ander bedrijf. De in Nederland gevestigde boekhoudkundige diensten kunnen u helpen bij het bijhouden van de boeken die u nodig heeft, of ze kunnen nieuwe rekeningen voor u aanmaken als u denkt dat u behoefte heeft aan een ander soort boekhouding. Een persoon die als accountant in Nederland werkzaam is, kan ook worden gevraagd voor andere werkzaamheden, zoals het maken van de baten- en lastenopgaven, belastingaangiften en ondernemingsplannen. Het Nederlandse boekhoudsysteem staat bekend als dictaat, wat zich grofweg vertaalt in “woordenboek” en “boek”. Veel zakenmensen in Nederland zijn zo gewend geraakt aan het gebruik van het dictaatsysteem dat ze het ook daadwerkelijk gebruiken bij het schrijven van hun eigen financiële verslagen en jaarlijkse belastingaangiften.

Een ander belangrijk aspect van het in stand houden van een klein bedrijf in Nederland is om aandacht te besteden aan de kosten van alle goederen die u importeert of exporteert en om een passend niveau van winstgevendheid te behouden. U doet er goed aan om een klein bedrag van het overtollige geld op uw spaarrekening te zetten om het tekort te compenseren. Een klein bedrijf in Nederland zou heel gemakkelijk een reservefonds kunnen aanhouden, of het zou zelfs nieuwe rekeningen kunnen aanmaken voor zakelijke creditcards en betaalpassen. Een van de voordelen van het houden van contant geld in Nederland is dat de Nederlandse overheid u toestaat het geld te storten bij een van hun nationale banken, waardoor u rente kunt sparen. Als u geld wilt besparen, kunt u conventionele geasfalteerde parkeerplaatsen heel goed vervangen door een netwerk van Nederlandse richels.

Douglas Lawrence